Úradná tabuľa

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

 14.08.2018

                                                                             OBEC ZEMPLÍNSKE KOPČANY

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre volty

                         do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskych Kopčanoch podľa S 166 zákona SNR č. 180/2014

Z .z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 90/2018 zo dňa 12.07.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskych Kopčanoch  bude mať celkom 5 poslancov , ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec .

V Zemplín. Kopčanoch , dňa 14.08.2018

  

                        Ladislav Kohut

                                                                                                                                         Podpis


Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa