Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
uhrada Datrade ročný poplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: DATATRADE s.r.o.
62.35 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
478.16 €
uhrada za smetné nádoby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Obec
424.80 €
uhrada faktúry za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
645.29 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
165.60 €
uhrada za elektrickú energiu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
800.00 €
uhrada vyvoz TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
221.40 €
uhrada za mobily, telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.14 €
uhrada vypracovanie žiadosti Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AS EKO s.r.o.
300.00 €
uhrada faktúry GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
33.00 €
uhrada spoločný úrad 3 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.42 €
uhrada 2 Q spoločný úrad nedoplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
35.59 €
uhrada zalohovanie počitačov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
266.71 €
uhrada za rúška Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ALINEA s.r.o.
92.80 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
161.60 €
uhrada faktúry materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
591.68 €
uhrada faktúry za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
706.06 €
uhrada za vývoz TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
218.80 €
uhrada za mobily, telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
5.44 €
uhrada faktúry plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
165.60 €
uhrada faktúry GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
33.00 €
uhrada faktúry kamerový system č.2 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
4997.64 €
uhrada faktúry PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada školenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Akademia vzdelávania Michalovce o.z.
40.00 €
uhrada za mobilny telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
279.00 €
uhrada za vývoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
82.80 €
uhrada faktúry za mobil a telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
112.18 €
uhrada 2 Q spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.42 €
uhrada za vývoz TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
222.96 €
uhrada faktúry spol. úrad nedoplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
32.80 €
uhrada faktúry plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
165.60 €
uhrada faktúry za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
646.80 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
33.00 €
uhrada faktúry nebezpečný odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
uhrada faktúry vysoko zdvižný vozik Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
171.98 €
uhrada vyvoz veľkoobjemovy kontajner Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
354.44 €
uhrada faktúry plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
165.60 €
uhrada vyvoz TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
215.16 €
uhrada elektrická energia 2 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
800.00 €
uhrada faktúry za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
584.51 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AS EKO s.r.o.
300.00 €
uhrada telefón a mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.00 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
33.00 €
uhrada materiál - rúška Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
700.00 €
uhrada faktúry za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
614.89 €
uhrada faktúry TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
323.76 €
uhrada slovgram Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
uhrada faktúry za mobil a telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.00 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
33.00 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
165.60 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
1.70 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17.64 €
uhrada faktúry PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
1088.70 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
95.55 €
uhrada faktúry materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
215.50 €
uhrada program Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
19.66 €
uhrada za programy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET
404.40 €
uhrada za vývoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
82.80 €
uhrada faktúry za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
675.67 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
12.92 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
5.40 €
uhrada faktúry za mobil a telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
108.22 €
uhrada reprez. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: NIER FINEWINES SK,s.r.o.
280.50 €
uhrada faktúry TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
195.00 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
165.60 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
33.00 €
uhrada VO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: INITED s.r.o.
300.00 €
uhrada za knihu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
33.00 €
pomocné práce učtovnictva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Gemini consult s.r.o
135.00 €
uhrada za potvrdenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Centrum polygrafických služieb
22.68 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
73.00 €
uhrada za služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
211.72 €
uhrada faktúry učtovní Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
138.96 €
uhrada faktúry TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
341.59 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
17.34 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
6.60 €
uhrada faktúry za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
614.89 €
uhrada za telefon, mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
114.92 €
uhrada vyvoz TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
193.08 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
92.60 €
uhrada elektrická energia 1 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
800.00 €
uhrada faktúry spracovanie žiadosti Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
300.00 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada montáž a demontáž VO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Šipošgroup spol.s.r.o
390.00 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
586.22 €
uhrada spracovanie hlásenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
uhrada SOZA Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SOZA -Slovenský ocranný zväz autorský pre prava hudobným dielam
14.28 €
uhrada za vrecia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
uhrada za program -mzdy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
54.96 €
uhrada 1 Q spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.42 €
uhrada za programy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
12.60 €
uhrada Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SHV-TV spol.s.r.o.
100.00 €
uhrada za čo ma vedieť účtovníčka Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AJFA + AVIS, s.r.o.
58.80 €
spracovanie dokumentu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: JUDr. Ján Farkaš
184.62 €
uhrada za projekt Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
800.00 €
uhrada faktúry za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
645.29 €
Sammet uhrada Infor. systém Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Samnet- Informačný systém samosprávy o.z.
32.86 €
členské PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Okresný výbor , DOP
28.00 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
82.80 €
uhrada za Webex Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WEBEX media, s.r.o.
144.00 €
uhrada za telefon, mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.00 €
nedoplatok elektrickej energie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
254.65 €
preplatok plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
197.83 €
uhrada nedoplatok mesto Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
19.62 €
faktura za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
194.76 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
13.60 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
6.00 €
uhrada za rekonštrukcia ustredného kurenia ob.dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
15031.50 €
uhrada webex PC Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WEBEX media, s.r.o.
180.00 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada vyvoz TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
497.04 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
13.60 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
9.60 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.00 €
uhrada faktúry PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada vypracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AS EKO s.r.o.
360.00 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
197.64 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
667.00 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za noviny Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenská pošta
176.77 €
uhrada oblečenie MOPS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WINTEX s.r.o.
301.90 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
104.00 €
uhrada za traktor kolesa Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Buona s.r.o
546.00 €
uhrada za tonery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: T§J INVEST s.r.o.
73.40 €
Uhrada Pc Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
118.51 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
204.80 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
614.89 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
18.02 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
1.80 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT
41.69 €
uhrada faktúry za elektrinu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
701.00 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
294.36 €
prezentacia obce - úhrada Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Jurik - LISA
37.88 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.81 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
104.00 €
uhrada zav.plynu obecný dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Tecnická inšpekcia,a.s.
259.20 €
uhrada spracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.Alena Suchá - ASEKO
840.00 €
uhrada faktúry spracovanie žiadosti Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AS EKO s.r.o.
300.00 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
109.97 €
uhrada za knihu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ARKHE s.r.o.
225.00 €
uhrada zavedenie plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Tecnická inšpekcia,a.s.
120.00 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.41 €
verejné obstaravanie - detské ihrisko MAS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SPEK -TRES s.r.o.
300.00 €
uhrada -spoločný úrad 4 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.08 €
uhrada zalohovanie počitaču Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
144.00 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
81.60 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
706.06 €
1166819 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
198.84 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
9.60 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
104.00 €
uhrada telefón,mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.36 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
35.60 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
25.84 €
uhrada spracovanie plynu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
uhrada faktúry PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada vymena baterie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ELsec s.r.o.
102.72 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
645.29 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
197.64 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
104.00 €
uhrada telefón,mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
115.91 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
neberzpečný odpad - mylná platba Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
90.00 €
uhrada DATAtrade prez. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
uhrada nebezpečný odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
645.29 €
uhrada audit 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
420.00 €
uhrada -kontrola hasiacích zariadení Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Kudelas Dušan
176.60 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
191.64 €
uhrada faktúry spracovanie žiadosti Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
300.00 €
uhrada telefón,mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
107.48 €
uhrada faktúry za elektrinu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
701.00 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
104.00 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
132.97 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada -spoločný úrad 3 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.08 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok 2019 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
92.10 €
uhrada za tonery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
68.00 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
81.60 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
190.44 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
675.67 €
uhrada za tlačiva ,tašky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
246.74 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
21.60 €
uhrada telefón,mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
100.79 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
104.00 €
uhrada za obraz prezidenta Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Tlačová agentúra SR
30.00 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9.62 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9.62 €
uhrada darčeky pre deti ukončenie škol.roka Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ROMAN VORREITER
54.00 €
uhrada faktúry PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
24.60 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
614.89 €
uhrada za mobily a pokuta Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
141.05 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
194.04 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
217.77 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
104.00 €
uhrada faktúry spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.08 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok 2019 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
44.42 €
uhrada nakup tlačiarne ,zalohovanie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
212.87 €
uhrada za vlajky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LIM PO, s.r.o.
52.70 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
295.08 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
13.80 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
554.12 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
104.00 €
uhrada za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
58.74 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada faktúry za elektrinu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
701.00 €
uhrada faktúry spracovanie žiadosti Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
300.00 €
rekonstrukcia Ocu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
1709.50 €
rekonstrukcia Ocu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
3660.73 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
81.60 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
614.89 €
uhrada za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
68.96 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
21.00 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
199.80 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.52 €
uhrada za tonery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: T§J INVEST s.r.o.
73.80 €
uhrada za sklo na obrazy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KARPEX BOHEMIA ,s.r.o.
96.50 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
104.00 €
uhrada reklama -reprezentácia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: NIER FINEWINES SK,s.r.o.
199.30 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
privoz kompostery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MK STAV SLOVAKIA s.r.o.
45.60 €
rekonstrukcia Ocu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
3527.89 €
faktura olej do traktora Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Buona s.r.o
34.32 €
uhrada za programy cint. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
19.66 €
programy dane 2019 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
404.40 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.83 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
12.00 €
uhrada fasktúry za oprava traktora Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Buona s.r.o
138.17 €
uhrada faktúry PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada faktúry služby PC Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
87.37 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
645.29 €
uhrada za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
78.72 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.13 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.27 €
uhrada faktúry sprcovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
240.00 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
104.00 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
81.60 €
uhrada - notebok , služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
815.80 €
uhrada za služby, monitor Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
205.80 €
uhrada vrecia na odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
99.00 €
uhrada za doplatok MŠ Dod.: Materská škola
18.00 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
614.89 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.60 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada elektrická energia 1 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
701.00 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
104.00 €
uhrada hlásanie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada faktúry spracovanie žiadosti Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
300.00 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
182.98 €
uhrada Slovgram Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
faktúra SOZA Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SOZA -Slovenský ocranný zväz autorský pre prava hudobným dielam
14.28 €
uhrada faktúry vymena žiarovky,demontaž osvetlenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EDISON SK s.r.o.
316.00 €
preplatok plyn rok 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
265.40 €
uhrada program Ifosoft Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
54.96 €
uhrada faktúry spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.42 €
uhrada tlačiva tonery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
445.09 €
nedoplatok elektrickej energie 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
1.82 €
faktúra uzavierka Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: S & TB s.r.o.
135.00 €
nedoplatok poradca podnikateľa Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
14.90 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
675.67 €
školenie ročné zučtov. dane Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Akademia vzdelávania Michalovce o.z.
42.00 €
uhrada Webex stranka obce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WEBEX media, s.r.o.
144.00 €
uhrada faktúry odchyt psov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
70.00 €
faktúra za knihy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AJFA + AVIS, s.r.o.
58.80 €
členske Sammet Infor.SS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Samnet- Informačný systém samosprávy o.z.
32.86 €
členské DPO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Okresný výbor , DOP
28.00 €
nedoplatok elektrickej energie 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
327.79 €
faktúra mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.80 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
68.18 €
uhrrada za program topset Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
16.80 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.27 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.25 €
uhrada za vianočne osvetlenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EDISON SK s.r.o.
846.00 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
736.45 €
uhrada faktury PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada za noviny Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenská pošta
162.66 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
81.60 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
72.20 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
20.40 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
182.66 €
audit 2017 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
360.00 €
uhrada za masku Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mária Bónová Marbon
24.40 €
olej do traktora -faktúra Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Buona s.r.o
73.44 €
uhrada fa rekonštrucia strechy Dom smútku Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ondrej Hric -ONDRO
15018.00 €
uhrada za smetné nádoby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
455.20 €
realizačné zamerania -cesta Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.arch.Eva Kutašová
1200.00 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
675.67 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
125.48 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
49.00 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
73.54 €
faktúra za odchyt psov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
105.00 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada elektrika Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
716.00 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
240.00 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
271.59 €
tlačiva areklamy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
460.92 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada Lisa prezentácia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Jurik - LISA
37.88 €
uhrada stavebný dozor Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ingreal DOMUS s.r.o
600.00 €
uhrada faktúry cesta Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Eurostav Michalovce s.r.o.
66186.04 €
uhrada faktúry vymena žiarovky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EDISON SK s.r.o.
68.40 €
faktúra destké ihrisko Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o
8526.00 €
faktúra spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.42 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
37.40 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada za stlpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
155.88 €
uhrada vypracovanie hlásenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
uhrada za ošatenie MOPS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WINTEX s.r.o.
114.82 €
uhrada za obecnu tabulu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Reklama Boka s.r.o.
250.00 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
739.35 €
Uhrada za letecké zábery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: CBS spol.,s.r.o.
102.00 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.38 €
uhrada za vlajky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LIM PO, s.r.o.
52.20 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
39.60 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
72.00 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.57 €
uhrada za spracovanie dokladov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
300.00 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.45 €
Program - vystupenie Rom.festival Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Štefan Barančík ČIKO
450.00 €
uhrada faktury PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
Uhrada za letecké zábery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: CBS spol.,s.r.o.
226.80 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
643.84 €
uhrada faktury nebezpečný odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
125.51 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
182.56 €
uhrada faktúry telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada GDPR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
221.64 €
Plan soc. hosp.rozvoja Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FOR PROJECT s.r.o.
600.00 €
spracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: INITED s.r.o.
300.00 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
707.50 €
uhrada za služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
faktúra verejné osvetlenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
716.00 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada fakt.za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.07 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.arch.Eva Kutašová
240.00 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o
30.00 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
94.50 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
72.00 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
312.56 €
hlasenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
uhrada spoločný úrad 2 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.42 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
75.25 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
758.15 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
66.59 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Obec Slavkovce
30.00 €
uhrada faktúry telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada fakt.za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.27 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada faktúry aseko Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET
72.00 €
uhrada faktúry GDRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
faktúra program registrácia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
79.20 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.20 €
uhrada faktúry Hasiace prístroje Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Kudelas Dušan
161.00 €
faktúra zaPO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada faktúry sučiastky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
453.95 €
uhrada za sučiastky do traktora Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
141.86 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
840.64 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
73.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
20.40 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.72 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
272.05 €
uhrada za zemný plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada za služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
400.00 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
840.64 €
uhrada za webovú stránku Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WEBEX media, s.r.o.
144.00 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
66.10 €
uhrada spoločný úrad 2 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
9.42 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
19.64 €
uhrada za služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.89 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
23.40 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada za elektrinu 2Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
716.00 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.37 €
uhrada za hlásenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
800.94 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada za služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
uhrada faktury nebezpečný odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
47.90 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
19.80 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
66.10 €
uhrada za služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.17 €
uhrada slovgram Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.81 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
72.00 €
uhrada faktury PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada za šlužby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
51.84 €
uhrada oprava za gamatku Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ješo Róbert
192.40 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
758.15 €
uhrada za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
71.38 €
uhrada za telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
Vypracovanie projektu detské ihrisko Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
240.00 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
5076.17 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
22.20 €
uhrada za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.27 €
uhrada za vypracovanie GRP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
30.00 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.80 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: OZ - Nová šanca v Medzibodroží
800.00 €
uhrada za program učtovnictvo Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
126.96 €
uhrada za školenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Akademia vzdelávania Michalovce o.z.
40.00 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
722.40 €
uhrada programy cint. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
19.66 €
1180800 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
326.40 €
uhrada za účtovné knihu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
26.00 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
334.79 €
uhrada za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
96.20 €
Uhrada SOZa Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SOZA -Slovenský ocranný zväz autorský pre prava hudobným dielam
14.28 €
Ošatenie a obuv MOPS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WINTEX s.r.o.
782.80 €
uhrada za elektrinu 1Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
716.00 €
uhrada za účtovníctvo Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: S & TB s.r.o.
250.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
19.20 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
137.00 €
uhrada za dopravu prívoz dreva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Andrejov Ľubomír
47.40 €
uhrada fakt.za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
182.97 €
uhrada za drevo Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: HALWOOD s.r.o
200.00 €
uhrada za hlásenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
uhrada za program Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
4.20 €
uhrada za program mzdy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
54.96 €
demontaž vianočných ozdôb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EDISON SK s.r.o.
108.00 €
Školenie pracovníkov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Rozvoj Spiša
250.00 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
70.50 €
uhrada za vyvoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
144.00 €
uhrada finančný spravodaj 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
7.45 €
uhrada spoločný úrad 1 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.82 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok 2017 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
45.96 €
uhrada inform. system samospravy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Samnet- Informačný systém samosprávy o.z.
32.86 €
uhrada za stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
793.91 €
uhrada čo ma vedieť mzdova účtovnička Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AJFA + AVIS, s.r.o.
54.90 €
uhrada členské DPO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Okresný výbor , DOP
28.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Obec Slavkovce
18.60 €
Nemrznuca zmes do traktora Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
123.89 €
uhrada za obuv a ošatenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Lepal Technik Michalovce ,spol.s.r.o.
64.25 €
Ošatenie a obuv Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Lepal Technik Michalovce ,spol.s.r.o.
128.50 €
uhrada za darčeky OZ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
161.64 €
montáž vian. osvetlenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EDISON SK s.r.o.
150.00 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.86 €
uhrada praca technika PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada za zdravotnú službu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
45.00 €
uhrada za program Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
27.72 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.51 €
uhrada za zemný plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Obec Slavkovce
33.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.00 €
uhrada fakt.za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.07 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
633.27 €
uhrada za noviny na rok 2018 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenská pošta
160.54 €
tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
105.66 €
uhrada za audit Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
360.00 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.94 €
Prezentácia obce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Jurik - LISA
27.88 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.10 €
uhrada za elektrinu 4Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
557.00 €
uhrada za zemný plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
179.00 €
uhrada fakt.za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
272.95 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
32.40 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
15.06 €
stavevné práce pri obecnom dome Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SUNNY TOUR s.r.o.
3480.00 €
vlajky obecná, eur.unia SR Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LIM PO, s.r.o.
52.20 €
uhrada za zemný plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
uhrada za stoličky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Interier Invest s.r.o.
398.00 €
oprava traktora Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
585.66 €
tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT
43.70 €
ohlasenie vzniku odpadu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
brožura lístky Welnes Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: UMP SK , s.r.o.
39.00 €
uhrada inštal progr micomp Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
100.74 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
71.38 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
18.60 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.52 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.56 €
Nakup stoličiek Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Interier Invest s.r.o.
597.00 €
uhrada stravné listky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
700.69 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9.43 €
register obce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Profesionalny register s.r.o.
240.00 €
Prace technika PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
Zabezp.činn.zdrav.služba Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
45.00 €
vývoz nebez.odpadu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
66.45 €
uhrada za zemný plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.00 €
poplatok za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.07 €
preddavok na Fin. spravodaj Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
zmluva doh. provizia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SUNNY TOUR s.r.o.
3500.00 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
70.50 €
uhrada vyvoz odpadových vôd Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
67.20 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.00 €
uhrada za zemný plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
uhrada za elektrinu 3Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
557.00 €
uhrada fakt.za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.96 €
členske datatrade Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
preddavok na 3 Q spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.94 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
46.56 €
uhrada za spracovanie hlasenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
preddavok na rekonštrukciu obec. domu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SUNNY TOUR s.r.o.
10000.00 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.29 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
66.14 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
uhrada za zemný plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
5.40 €
bezpečnostný projekt Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Fenix
70.00 €
uhrada za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.36 €
uhrada stravné listky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
700.69 €
zmluva doh. provizia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ENVIROTREND s.r.o.
100.00 €
výspravky asfaltovou zmesou Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Správa ciest KSk
540.00 €
Zabezp.činn.zdrav.služba Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
45.00 €
uhrada práce PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
vypracovanie žiadosti MOPS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
1000.00 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
11.20 €
baliček - zákonník práce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
11.20 €
notebook, nahravanie SWMS OFFICE Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
990.10 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.85 €
uhrada na telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
provizia na detské ihrisko Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ENVIROTREND s.r.o.
200.00 €
zmesový komunálny odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
272.65 €
faktúra spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.94 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
11.94 €
Za domenu webova stranka Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WEBEX media, s.r.o.
144.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EDISON SK s.r.o.
121.20 €
uhrada za elektrinu 2Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
190.00 €
spracovanie žiadosti Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
240.00 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.39 €
mobil akontácia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
106.20 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
6.60 €
uhrada na telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
Odvoz TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.26 €
zmluva o dielo kamerovy system Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
17575.80 €
verejne obstaravanie -elektrická energia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: INITED s.r.o.
225.00 €
uhrada za spracovanie hlasenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
uhrada vyvoz odpadových vôd Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
67.20 €
uhrada program cintorin Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
19.66 €
aktualizácia programov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
326.40 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
24.60 €
Likvidaácia kontajnera Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
259.38 €
menovky na dvere Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Jozef Smrhola -Olymp
155.76 €
sietky na branku Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Kv.Rezáč, s.r.o
78.89 €
uhrada za práce na obecnom dome Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
780.75 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
161.41 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.18 €
vyvoz kontajnera Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
uhrada na telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.22 €
uhrada tonery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Stanislav Dubec
114.60 €
uhrada za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.00 €
Odvoz TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.36 €
uhrada za strávne lístky na tri mesiace Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
700.69 €
Uhrada Upgrade Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
32.32 €
uhrada čistiace prostriedky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BRISTON s.r.o.
103.00 €
odmeny vykonným umelcom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Zabezp.činn.zdrav.služba Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
45.00 €
uhrada práce PO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Vaľo
70.00 €
uhrada vypracovanie projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SUNNY TOUR s.r.o.
300.00 €
uhrada prečistenie kanala Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
97.20 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
80.71 €
odchyt psa Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
30.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
uhrada vlajky,zastavy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LIM PO, s.r.o.
93.30 €
Poplatok za odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.56 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
17.40 €
uhrada program účtovnictva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
126.96 €
uhrada za vrecia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
59.40 €
uhrada profesion. register Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Profesionalny register s.r.o.
240.00 €
uhrada vyvoz odpadových vôd Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
67.20 €
uhrada za doplatok MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
18.60 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
68.60 €
odchyt psov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
60.00 €
odchyt psov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
150.00 €
zálohová obnova dát esset Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
88.08 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
uhrada elektrickej energie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
992.00 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
179.00 €
Obecný rozhlas Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SOZA -Slovenský ocranný zväz autorský pre prava hudobným dielam
14.28 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.56 €
perá pre občanov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: National Pen
59.49 €
perá pre občanov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: National Pen
59.49 €
faktúra spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.82 €
Demtaž vianočného osvetlenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EDISON SK s.r.o.
169.20 €
uhrada za spracovanie hlasenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
mzdy upadte programy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
54.96 €
nedoplatok elektr.energie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
81.59 €
preplatok plynu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
1010.00 €
uhrada finančný spravodaj Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
13.67 €
uhrady faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
73.35 €
Inform. dotácie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Samnet- Informačný systém samosprávy o.z.
32.86 €
Topset program CD Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
40.80 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
732.15 €
čo ma vedieť mzdová účtovníčka Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
49.50 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9.43 €
kancel. papiere 10 bal. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
62.60 €
kniha inventarizácia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
8.60 €
ozdoby , montáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EDISON SK s.r.o.
498.00 €
verejne obstaravanie -obecný dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: INITED s.r.o.
225.00 €
mini decom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Disig,a.s.
103.20 €
vyvoz kontajnera Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
210.37 €
uhrady faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
65.57 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
160.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
453.39 €
Tovar do traktora Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
36.84 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
273.40 €
Doplatok k strave Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
44.40 €
materiál do traktora Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
51.96 €
Audit - auditorská služba Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
300.00 €
pečiatky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. František Uhal -AGENTÚRA UHAL
80.80 €
uhrada veľkokapac.kont Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
242.47 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
64.94 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
24.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
uhrada elektrickej energie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
596.00 €
Nakup tonerov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
68.48 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.46 €
Preddavkové služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Jurik - LISA
27.88 €
faktúra spoločný úrad TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.82 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
19.56 €
uhrada za spracovanie hlasenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29.87 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
43.80 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
70.92 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.21 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.66 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
667.20 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.25 €
tonery do tlačiarny Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Stanislav Dubec
114.60 €
nákup naradia aktiv. činnosť Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Peter Balint
219.75 €
Likvidacia odpadu -vývoz kontajnare Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
256.51 €
prečistenie odpadu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
134.88 €
Zvyšovanie energ.účinnosti OcÚ Zempl.Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Šipošgroup spol.s.r.o
55714.78 €
uhrada faktúry za mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
67.53 €
vyvoz nebezp. odpadu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.22 €
uhrada finančný spravodaj Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
uhrada faktúry aktiv.činnosť Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
287.48 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.25 €
technické služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Andrej Lukač
57.00 €
Ročný poplatok - služby obce.info Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
vrtanie studne Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
712.00 €
uhrada faktúry aktiv.činnosť Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
212.00 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
71.85 €
kniha Zemplín z neba Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: CBS spol.,s.r.o.
190.30 €
odchyt psov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
200.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.34 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
uhrada elektrickej energie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
596.00 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.46 €
faktúra kanc.papiere Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
49.30 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.25 €
uhrada materiál -aktivačná činnosť Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
778.00 €
Preddavok spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.82 €
uhrada spoločný úrad nedoplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
41.18 €
uhrada za spracovanie hlasenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
uhrada vyvoz odpadových vôd Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
60.00 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
63.95 €
vyvoz nebezp. odpadu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
129.60 €
uhrada faktúry telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.62 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
461.73 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.66 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.86 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
31.80 €
uhrada za naradie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Peter Balint
398.64 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.07 €
vyvoz kontajnera Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
203.02 €
odchyt psov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Sloboda zvierat
70.00 €
uhrada webex media Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WEBEX media, s.r.o.
108.00 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
74.68 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
38.40 €
vrecia zmiešané Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
60.00 €
vrecia červené na odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
39.60 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
273.99 €
uhrada faktúry nedoplatok Mesto Michalovce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
14.14 €
uhrada spoločný úrad 2Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.82 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: D&C - Documentum Center
31.72 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
uhrada materiál -aktivačná činnosť Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Peter Balint
490.09 €
kniha Zemplín z neba Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: CBS spol.,s.r.o.
189.20 €
Projekt cesty Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.arch.Eva Kutašová
1200.00 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Obec Slavkovce
45.60 €
uhrada mzdové materiály Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
13.70 €
uhrada faktúry telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
uhrada faktúry 2 Q Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
596.00 €
Uhrada faktúry za Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.26 €
Uhrada materiálu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
119.76 €
Kosačka Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mountfield SK, s.r.o
769.00 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
omietka a maľ.obecneho úradu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
1109.54 €
uhrada za spracovanie hlasenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
uhrada micomp tonery a aktualizácie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
181.28 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
68.80 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.28 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.07 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
483.90 €
reklamny balik register Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Profesionalny register s.r.o.
240.00 €
úhrada k stráve Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
53.40 €
reklamy ročná úhrada Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
64.45 €
Zariadenie webovej aplikácie Dod.: WEBEX media, s.r.o.
300.00 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
32.40 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Malovanie uhrada Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
2180.89 €
Uhrada kresla Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mgr. Viera Janočková -VERA
233.00 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
159.00 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
65.33 €
Uhrada update Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
126.96 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT
19.70 €
prečistenie kanalizácie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
60.00 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
40.80 €
program zverejnenie Topset Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET
19.70 €
uhrada programy Topset Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET
326.40 €
uhrada nedoplatok za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
79.92 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.22 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.36 €
Ramovanie obrazov štatný znak, erb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LIM PO, s.r.o.
71.91 €
skriňa ,vešiaková stena Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mgr. Viera Janočková -VERA
142.00 €
kožené kreslá OcÚ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: DECODOM, spol.s.r.o
158.00 €
uhrada -kachlová pec, dvere, práce OcÚ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
1665.27 €
kniha účtovné súvzť. v samospráve Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
25.00 €
Soza 2016 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SOZA -Slovenský ocranný zväz autorský pre prava hudobným dielam
14.28 €
uhrada faktúry -geodedické práce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Martin Kundrát GEOSPOL EAST
1677.00 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.06 €
uhrada faktúry upgrade programu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
32.71 €
ročná závierka Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Terezia Pancáková Trend consulting
98.75 €
aktualizácia programu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
4.20 €
uhrada faktúry za koberec s dovozom a nasadením Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Interier Invest s.r.o.
687.18 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
uhrada faktúry 1Q elektrina Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
596.00 €
materiál obecný dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
2372.24 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
20.40 €
uhrada za vlajky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LIM PO, s.r.o.
54.30 €
uhrada materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
939.74 €
uhrada faktúry mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
71.90 €
uhrada vyvoz odpadových vôd Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
60.00 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
216.00 €
Nabytok do kancelárie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mgr. Viera Janočková -VERA
930.00 €
naradie aktiv. činnosť Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Peter Balint
561.35 €
uhrada za spracovanie hlasenia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Preddavok spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.04 €
materiál aktivačná činnosť Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
390.00 €
vypracovanie projektu kamery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
240.00 €
uhrada materiál Ob. dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
266.85 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
UPDATE Mzdy v16.01 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
54.96 €
doplatok Fin. spravodaj Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
12.46 €
Inštalácia MS office, program Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
282.90 €
Zmluva o pripojení elektrickej energie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
51.20 €
Informácie o dotáciach a grántoch Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Samnet- Informačný systém samosprávy o.z.
32.86 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.10 €
uhrada za strávne lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
454.34 €
uhrada za knihu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AJFA + AVIS, s.r.o.
49.50 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
223.00 €
Geodedické práce miestnej kominikácie vypr. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Martin Kundrát GEOSPOL EAST
848.00 €
uhrada členské Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Okresný výbor , DOP
28.00 €
preplatok elektrickej energie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
506.48 €
nedoplatok plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
10.61 €
uhrada faktúry nedoplatok Mesto Michalovce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
34.21 €
uhrada telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.42 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
273.25 €
vypracovanie ŽoNFP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
120.00 €
uhrada zaprojekt Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1075.20 €
uhrada telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
uhrada za naradie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Peter Balint
299.98 €
uhrada za tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.86 €
uhrada za spracovanie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Terezia Pancáková Trend consulting
186.25 €
uhrada za traktor Slavkovce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Obec Slavkovce
45.46 €
uhrada revizná správa Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mgr.Peter Krajník - ELEKTROMONT
220.00 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
64.80 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.51 €
uhrada faktúry za MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
43.20 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
175.00 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.16 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Peter Balint
749.89 €
uhrada za noviny Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenská pošta
151.65 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
uhrada za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
149.00 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.96 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.96 €
Uhrada za lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: UMP SK , s.r.o.
39.00 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
894.32 €
uhrada za tlačiva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT
45.02 €
uhrada MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
57.60 €
uhrada za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
66.06 €
uhrada za tonery Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
72.00 €
uhrrada elektriku Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
690.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.06 €
uhrada faktúry Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Peter Jurik - LISA
27.88 €
uhrada faktúry spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.04 €
uhrada faktúry nedoplatok Mesto Michalovce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
2.89 €
uhrada tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
uhrada stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
306.89 €
uhrada za spracovanie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
uhrada ochrana osobných údajov -projekt Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Fenix
150.00 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
53.40 €
uhrada za spracovanie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
180.00 €
uhrada zaprojekt Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Skaya s.r.o.
800.00 €
uhrada mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
70.10 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.74 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.66 €
Uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
90.00 €
nakúp kosáčky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
829.00 €
uhrada za naradie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Peter Balint
325.62 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9.43 €
uhrada za materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Gabriel Kovacs
117.60 €
čistenie žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
88.50 €
uhrada mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
74.12 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.80 €
Uhrada faktúry za TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.26 €
uhrada hasiace prístroje Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Kudelas Dušan
117.80 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
29.00 €
bružura VIP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: VIP - CARD , s.r.o
140.00 €
Nakúp materiálu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
215.27 €
uhrada tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
uhrada stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
314.29 €
uhrada faktúry spoločný úrad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.04 €
uhrada faktúry nedoplatok Mesto Michalovce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
33.41 €
uhrada datatrade Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
uhrada faktúry micomp Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
122.24 €
uhrada mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
77.37 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
14.00 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.38 €
uhrada faktúry za elektrickú energiu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
690.00 €
Uhrada TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
183.56 €
uhrada finnačný spravodaj preddavok 2016 Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
26.40 €
Mzdy - v15.07 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
21.00 €
uhrada tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.19 €
uhrada faktúry za žumpu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
60.00 €
uhrada faktúry dokumentácia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
12.60 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
66.41 €
uhrada za telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.36 €
uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
14.00 €
Uhrada TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
273.25 €
uhrada faktúry za vodu obecný dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.29 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.72 €
uhrada faktúry školenie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
uhrada faktúry ZU Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Kosan Ján
100.00 €
uhrada faktúry micomp Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
32.71 €
uhrada mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
82.61 €
uhrada telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Uhrada TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.76 €
Uhrada faktúry za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
15.00 €
uhrada za naradie Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Juhaszová Natália
543.60 €
uhrada tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.98 €
uhrada stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
491.29 €
nakup tonerov ,servis Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
491.29 €
nahradné diely oprava vlečka Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
280.80 €
oprava traktora Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: BISO SCHRATTENECKER s.r.o
781.04 €
vrecia uhrada Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
42.00 €
uhrada faktúry latrina Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOBBI, s.r.o
288.00 €
doplatok k faktúre MŠ Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
10.20 €
uhrada faktúry za elektrickú energiu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
690.00 €
úhrada telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
spoločný úrad faktúra Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.78 €
spoločný úrad faktúra Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
1.97 €
uhrada mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
73.38 €
Uhrada TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.06 €
Faktúra za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
36.00 €
Uhrada Tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.21 €
spracovanie hlásenie o odpade Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
materiál Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Baloghová Agáta Globus
458.32 €
uhrada MŠ doplatok Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
13.20 €
poplatok za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
62.83 €
Vyvoz odpadu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.46 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ladislav Jakub - CSACSA
60.00 €
Faktúra za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
94.00 €
uhrada faktúry za vodu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6.29 €
Odmeny výkonnych umelcom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Plastove nádoby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
404.40 €
Uhrada Tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
almanach obce Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: DATATRADE s.r.o.
28.60 €
nakup tonerov ,servis natebooku Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
143.53 €
uhrada stravné lístky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
363.39 €
uhrada mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
59.51 €
uhrada telefón Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.84 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.66 €
Faktúra za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
171.00 €
doplatok k faktúre Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Materská škola
9.00 €
Zmluva č. A/2793/022008 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
326.40 €
Zmluva č. 1212201 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET
19.66 €
Materiál -obecný dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
537.29 €
Materiál -obecný dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
976.18 €
verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SOZA -Slovenský ocranný zväz autorský pre prava hudobným dielam
14.28 €
zoznam podsystemom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
126.96 €
Uhrada Tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Montáž meradla vodom. zostavy obecný dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
189.41 €
tlačiaren HP Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
468.38 €
Program mzdy a inštalácia programov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: MICOMP
113.76 €
splatka za stranku Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: WEBEX media, s.r.o.
144.00 €
mobily Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
17.72 €
priprava projektu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: SUNNY TOUR s.r.o.
250.00 €
preddavok za služby Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Mesto Michalovce
8.04 €
elektrická energia Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Vychodoslovenská energetika a.s.
690.00 €
Telefon Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
184.66 €
Faktúra za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
181.00 €
Vlajky Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LIM PO, s.r.o.
56.24 €
Spracovanie hlasenia o odpade Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Program mzdy Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.92 €
Faktúra za plyn Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
186.00 €
tablet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
matieriál pre obecný dom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
966.43 €
finančný spravodaj Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
48.86 €
faktúra za mobil Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ORANGE SLOVENSKO ,a.s.
69.48 €
členské PO Dod.: Okresný výbor , DOP
28.00 €
predplatné mzdova účtovnička Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: AJFA + AVIS, s.r.o.
49.50 €
Samnet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Samnet- Informačný systém samosprávy o.z.
32.86 €
strávné lístky na tri mesiace Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
390.10 €

Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa