Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 60)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2021 dodatok k zmluve TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
13/2020 dodatok k zmluve Telekom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12/2020 zmluva o výpozičke Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
11/2020 uzatvorenie dohody Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Urad práce soc.vecí a rodiny
0 €
10/2020 Dohoda č.20/42/012/80 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Urad práce soc.vecí a rodiny
0 €
9/2020 audit za rok 2019 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
0 €
8/2020 zmluva o poskytovaní služieb -príloha č.1 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
7/2020 Rekonštrukcia rigolov v obci Zemplínske Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: 29 Teaam s.r.o.
0 €
6/2020 dodatok k zmluve zabezpeč. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Natur- Pack, a.s.
0 €
5/2020 Rozšírenie kamerového systému v obci Zemplín. Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
0 €
4/2020 Slovak telecom Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
3/2020 zmluva o poskytovaní služieb v oblastí naklada.odpadu Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
2/2020 spracovateľská zmluva - ochrana osobných údajov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
2/2020 vytvorenie webstránky o posk.služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
1/2020 zavedenie plynu do obecného domu č.12 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o
0 €
9/2019 Rozšírenie detského ihriska v obcí Zemplínske Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o
0 €
8/2019 konzultačné služby MOPS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
0 €
7/2019 audit Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
0 €
6/2019 zmluva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
5/2019 , 0947/3150/2019 pozemok - list vlastnictva č.446 č. par.1004/1 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Východoslovenská distribučná,a.s.
300 €

Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa