Úradná tabuľa

Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby Zemplínske Kopčany

 10.07.2019

                Názov projektu: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby                                                                                                                        Zemplínske Kopčany

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť  

                                 marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

                  Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

          Nenávratný finančný príspevok: 93 824,43 EUR

                  Typ projektu: Dopytovo orientovaný

              Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                         Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci                                                                                               Operačného programu Ľudské zdroje

   www.ludskezdroje.gov.sk  www.esf.gov.sk   www.minv.s  www.zemplinskekopcany.sk 

Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa