Úradná tabuľa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zemplínske Kopčany 29.10.2022

 20.09.2022

https://www.zemplinskekopcany.sk/files/2022-09-20-145614-Zoznam_zaregistrovan__ch_kandid__tov_pre_vo__by_starostu_obce_Zempl__nske_Kop__any_29.10.2022.pdf
1

Úradné hodiny

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok  07.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Používate internet: