Kontakty

Toto webové sídlo www.zemplinskekopcany.sk spravuje Obec Zemplínske Kopčany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zemplínske Kopčany

Adresa:
Obecný úrad Zemplínske Kopčany
Zemplínske Kopčany č.56
072 17 Zemplínske Kopčany

IČO: 00325341

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky 
Počet obyvateľov: 366
Rozloha: 966 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Všeobecné informácie: info@zemplinskekopcany.sk
Podateľňa: podatelna@zemplinskekopcany.sk
Starosta: starosta@zemplinskekopcany.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@zemplinskekopcany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 64 93 241

E-mail: sekretariat@zemplinskekopcany.sk

Kompetencie:
Obec Zemplínske Kopčany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zemplínske Kopčany je zriadený na Miestnom úrade vMichalovciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk