Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 88)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5/2023 dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Natur- Pack, a.s.
0 €
4/2023 Zmluva o poskytovaní verej.služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
0 €
3/2023 Príloha č.4 k zmluve o posk.služ. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
1/2023 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0 €
2/2023 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
17/2022 dodatok 1 2023 k zmluve služieb TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
16/2022 žiadosť o zmenu účtu na iný účet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
15/2022 Ziadosť o zmenu účtu na iný účet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
14/2022 Dodatok č.1 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
13/2022 Zmluva č. POD 80/2022 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
12/2022 Zmluva o vydaní a použivaní plat.karty Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
11/2022 zmluva o grantovom účte Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
22/42/010/46 Dohoda §10 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Urad práce soc.vecí a rodiny
0 €
22/42/012/112 Dohoda §12 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Urad práce soc.vecí a rodiny
0 €
8/2022 zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
350 €
7/2022 vytvorenie webstránky a poskyt. domenových služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
6/2022 Zmluva o dielo Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Css-stav,s.r.o.
214 944.51 €
5/2022 Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorína Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
390 €
4/2022 Zmluva o aktualizácii programov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
384 €
3/2022 Zmluva o poskytovaní služieb Aseko Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing.Alena Suchá - ASEKO
100 €
Generované portálom Uradne.sk