Kamerový systém Zemplínske Kopčany

 04.05.2017

Projekt

"Zvýšenie prevencie kriminality v obci Zemplínske Kopčany- Vybudovanie kamerového systému"

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality "

Cieľom projektu je dosiahnutie zvýšenej úrovne prevencie kriminality na území obce Zemplínske Kopčany prostredníctvom vybudovania bezpečnostného kamerového systému vo vybraných lokalitách obce.

Miesto realizácie projektu :                         Obec Zemplínske Kopčany

Názov a sídlo prijímateľa :                          Obec Zemplínske Kopčany ,  Zemplínske Kopčany č.56 ,072 17

Dátum začatia realizácie projektu :             02/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu :        06/2017

Zmluvu o dielo si môžete prečítať tu http://www.uradne.sk/admin/dokument/stiahnut/58145    predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vybudovať kamerový systém - ALARMTEL SK

Zmluvu o poskytnutí dotácie č.1714/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality z štátneho rozpočtu Slovenskej rebubliky na rok 2017 si môžeze pozrieť tuPredmetom zmluvy je zvýšenie prevencie kriminality v obci Zemplínske Kopčany - Vybudovanie kamerového systému -poskytovateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Košice


Zoznam aktualít:

1 2 >