Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 98)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2024 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.4 -S/24 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
350 €
1/2024 Miestne občianske a preventívne služby v obcí Zemplínske Kopčany Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR
0 €
12/2023 Zmuva o poskytovaní audítorskch služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
0 €
11/2023 Zmluva o poskytovanie služieb MOaPS Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Aseko - Ing. Alena Suchá
0 €
10/2023 Zmluva o dielo - zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
0 €
9/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Buona s.r.o
81 780 €
8/2023 dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakadania s odpadmi Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
7/2023 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
6/2023 Zmluva o nájme poľnohospod.pozemkov Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Farma Komaničan s.r.o
0 €
5/2023 dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Natur- Pack, a.s.
0 €
4/2023 Zmluva o poskytovaní verej.služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Minet Slovakia s.r.o.
0 €
3/2023 Príloha č.4 k zmluve o posk.služ. Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
1/2023 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0 €
2/2023 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
17/2022 dodatok 1 2023 k zmluve služieb TKO Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
16/2022 žiadosť o zmenu účtu na iný účet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
15/2022 Ziadosť o zmenu účtu na iný účet Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
14/2022 Dodatok č.1 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
13/2022 Zmluva č. POD 80/2022 Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0 €
12/2022 Zmluva o vydaní a použivaní plat.karty Odb.: Obec zemplínske Kopčany
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk